BIBLIOTEKA

Biblioteka

Godziny pracy biblioteki szkolnej

w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Złoczewie

           

poniedziałek

godz. 8.00 – 14.00  Małgorzata Ciupek

godz.13.10 – 14.10  Beata Paluch

wtorek

godz. 8.00 – 14.00  Beata Paluch

godz. 10.10 – 14.10  Małgorzata Ciupek

środa

godz. 8.00 – 14.00  Małgorzata Ciupek

godz.13.10 – 14.10  Beata Paluch

czwartek

godz. 8.00 – 14.00  Beata Paluch

godz. 11.10 – 14.10 Małgorzata Ciupek                              

piątek

godz. 8.00 – 14.00  Beata Paluch, Małgorzata Ciupek

 

 

Regulamin biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Złoczewie.

 

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi.
 2. W bibliotece należy zachować spokój. Nie należy spożywać posiłków, ani pić napojów.
 3. Biblioteka czynna jest codziennie w godz. 8.00 – 14.00.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki. Większą ilość należy uzgodnić z nauczycielem.
 5. Uczniom, którzy nie oddali książek w terminie (14 dni) ogranicza się wypożyczenie kolejnej książki do 1 egzemplarza.
 6. Książki z księgozbioru podręcznego oraz czasopisma nie są wypożyczane do domu, można z nich korzystać w czytelni.
 7. W bibliotece istnieje wolny dostęp do półek z wyjątkiem lektur.
 8. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi.
 9. Nie wolno przetrzymywać książek, gdyż czekają na nie inni. Jeśli uczeń nie przeczytał książki może prosić o przedłużenie.
 10. Za przetrzymywanie książek i nie oddawanie ich we właściwym czasie uczeń może otrzymać uwagę do „zeszytu uwag”.
 11. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę zobowiązany jest do odkupienia pozycji pod tym samym tytułem.
 12. Przed zakończeniem roku szkolnego, w terminie wskazanym przez nauczyciela każdy uczeń powinien oddać książki do biblioteki.