AKTYWNA TABLICA

Międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli
stosujących TIK w nauczaniu

 

Szkoły podstawowe z Gminy Złoczew uczestniczą w programie  "Aktywna tablica".

 

Program będzie realizowany przez cele szczegółowe:

1) rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;

2) kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;

3) rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;

4) wspieranie innowacyjnych metod pracy;

5) wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

W ramach programu określonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej szkoły zobowiązane są do udziału w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli (Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”).  

W związku z tym w dniu 15 lutego 2018 r. została utworzona międzyszkolna sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu pod nazwą: „Aktywna tablica w Gminie Złoczew”.

W pierwszym spotkaniu uczestniczyli e - koordynatorzy programu ze szkół podstawowych naszej gminy. Zostały omówione zasady współpracy w ramach sieci oraz ułożono harmonogram szkoleń i lekcji otwartych. Koordynatorzy wymienili się doświadczeniami i zwrócili uwagę na problemy przy realizacji programu. Ustalono także, w jaki sposób będą publikowane scenariusze lekcji i inne materiały związane z programem.

 

Na spotkaniu rozpoczęto budowanie internetowej strony sieci „Aktywna tablica w Gminie Złoczew”. Na tej stronie uczestnicy programu będą wymieniać się doświadczeniami związanymi ze stosowaniem TIK w nauczaniu oraz umieszczać scenariusze lekcji z wykorzystaniem tablic interaktywnych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.