Scenariusz lekcji w klasie Ic

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem TIK w edukacji wczesnoszkolnej w klasie Ic

Data: 1.03.2018r.

Temat lekcji: Literowe opowieści – zi jak ziarno

Ilość godzin: 3                                                    

Prowadząca: Joanna Widera-Drab

Materiały i pomoce: fotografie ziaren zbóż-Internet, plansza interaktywna – Etapy powstawania chleba, chleb wieloziarnisty, masło, wklejki do zeszytu- rodzaje zbóż, szarfy, pachołki, woreczki, plastelina, plastikowe opakowania po serkach, kartoniki niebieskie i czerwone, gazety, magnetofon, multibook WSiP

Cele lekcji:

Uczeń:

-słucha ze zrozumieniem krótkiego opowiadania

-potrafi odczytać wyrazy ze zmiękczeniem zi i je napisać

-zna walory odżywcze pieczywa wieloziarnistego

-potrafi wykonać ciekawą prace plastyczną z materiału przyrodniczego

 

1.Powitanie i sprawdzenie pracy domowej.

2.Słuchanie opowiadania N. o ziarnie.

3.Odpowiadanie na pytania N. dotyczące wysłuchanego tekstu.

  1. Wprowadzenie zmiękczeń zi, Zi. Podręcznik s58-59

                                                                                               Multibook WSiP

                                                                                              Internet

 

- wyraz podstawowy ziarno oraz zdjęcia ziaren

- analiza i synteza słuchowa wyrazu podstawowego

- podanie przykładów wyrazów z głoską zi

- analiza i synteza wzrokowa wyrazu podstawowego

- określanie rodzaju głoski zi i zaznaczania jej w modelu głoskowym

- liczenie samogłosek i spółgłosek w wyrazie podstawowym, podział na sylaby

- prezentacja zmiękczeń Zi małego i dużego

- formowanie zmiękczeń z plasteliny

- wyszukiwanie zmiękczeń w gazetach

- wymawianie nazw obrazków głoskami

- kolorowanie okienek na niebiesko                                           Ćw.1 s 54

- wyszukiwanie w każdej ramce wyrazów z zi i ich czytanie         Ćw.2 s.54

- demonstracja pisanych zmiękczeń                                         Multibook

- pokaz pisania zmiękczeń                                                       

- pisanie zmiękczeń w powietrzu, palcem po ławce, na plecach kolegi

- pisanie zmiękczeń po śladzie i samodzielnie                             Ćw.4 s.54

                                                                                    Pisanie zmiękczeń na

                                                                           tablicy interaktywnej w liniaturze

- prezentacja zdania zapisanego pismem kaligraficznym             Multibook

 

5.Przerwa śródlekcyjna-słuchanie piosenki o literce zi,

ilustrowanie ciałem tekstu piosenki, skoki, obroty           Magnetofon

 

  1. Czytanie tekstu i odpowiadanie na pytania                           Podręcznik

                                                                                            Multibook

  1. Odczytywanie wyrazów.                                                       Ćw.5 s. 55
  2. Łączenie wyrazów w pary.                                                   Ćw.6 s.55
  3. Rozróżnianie liter z, zi, ź.                                                     Ćw.3 s. 54

-oglądanie zdjęcia ptaka                                                           Internet

-opis wyglądu ptaka

-odczytywanie nazwy ptaka

  1. Pokaz i degustacja chleba upieczonego przez nauczyciela.     Scholaris–      

                                                                                                             ilustracje

                                                                                                   rodzajów chleba

  1. Etapy powstawania chleba.

Wykonanie zadania na tablicy interaktywnej-wyprawa na pole.     Scholaris

-ustalenie kolejności zdarzeń wg obrazków

-układanie puzzli on-line                                         www.jigsawplanet.com

-rodzaje zbóż – dopasowywanie nazw do obrazków

12.Wykonanie różnych motywów kwiatowych z plasteliny i ziaren.

 

13.Przerwa śródlekcyjna -Zabawy ruchowe – wyścigi z woreczkami ziaren

                                                                                     www.matzoo.pl

                                                                                                    www.superkid.pl

14.Rozwiązywanie zadania tekstowego                                   Zad.1 s.30

15.Rozwiązywanie zagadki matematycznej                             Zad.2 s.30

16.Uzupełnianie tabeli                                                          Zad.3 s.30

17.Dodawanie trzech liczb                                                     Zad.1 s.28

 

18.Przerwa śródlekcyjna – zabawy ruchowe- „Wiewiórki do dziupli”

 

18.Kolorowanie parasolek                                                       Zad.2 s.28

19.Obliczanie kropek na kaloszach                                           Zad.3 s.28

20.Rozwiazywanie zadania nietypowego                                   Zad.4 s.28

 

21.Zadanie pracy domowej

22.Pożegnanie dzieci