Scenariusz lekcji w klasie IV

Konspekt lekcji informatyki

 

Temat: Rysuj z Mruczkiem - cz.2. Programowanie w Scratchu.

 

Klasa: IV

Termin: 11.05.2018 r.

 

Cele ogólne:

 • Utrwalanie pojęcia algorytmu (przepisu działania) oraz programu (zapisu zrozumiałego dla komputera).
 • Poznawanie środowiska Scratch.

 

Cele szczegółowe:

 • uczeń potrafi przesuwać oraz obracać duszka na scenie,
 • uczeń potrafi konstruować proste skrypty reagujące na naciśnięcie klawisza,
 • uczeń rozumie i umie stosować instrukcję pętli do powtarzających się czynności,
 • uczeń potrafi przełożyć prosty algorytm (przepis) na program w języku Scratch.

 

Metody:

 • wykład;
 • pokaz
 • ćwiczenia praktyczne z podręcznikiem i programem
 • metoda problemowa

 

Forma pracy: indywidualna, zbiorowa

Pomoce dydaktyczne:  komputer z programem Scratch;  projektor; tablica interaktywna, podręczniki, pendrivy.

 

Spodziewane osiągnięcia uczniów

Po lekcji uczniowie powinni umieć:

 • rysować na scenie w Scratchu,
 • zmieniać kolor pisaka,
 • zmieniać odcień koloru pisaka.

 

 Ocenianie uczniów .

 Oceniamy:

 • aktywność i pracę na lekcji;
 • działanie gotowego projektu;
 • samodzielne rozwiązanie zadań

 

Przebieg zajęć:

1.Powitanie

 1. Przypomnienie podstawowych informacji o algorytmie i budowaniu programów w aplikacji Scratch oraz o kontynuowaniu rysowania z wykorzystaniem skryptów Pisaka.
 2. Samodzielna praca w programie - uczniowie wykonują dowolne ćwiczenie z poprzedniej lekcji - budują program ze skryptów .
 3. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania.
 4. Wyświetlenie filmu z portalu ucze.pl na temat sposobu rysowania kwadratu.
 5. Rysowanie kwadratu - podczas rysowania uczniowie ponownie korzystają z pętli powtórz, ale do wyboru koloru pisaka używają tym razem liczby wylosowanej z zakresu od 0 do 200.
 6. Ocena wykonania pracy.
 7. Kolejne ćwiczenie to eksperymenty z odcieniami koloru pisaka - uczniowie oglądają pokaz na tablicy interaktywnej, a następnie samodzielnie wykonują ćwiczenie, w razie potrzeby korzystając z podręcznika.
 8. Ocena wykonania pracy.
 9. Zadanie ćwiczenia o podwyższonym stopniu trudności - schody, podium i cieniowany kwadrat (zadania z podręcznika), do których nie ma podanych gotowych skryptów - zadanie problemowe - uczniowie wykonują je metodą prób i błędów, dopuszczalne różne sposoby wykonania zadania.
 10. Posumowanie i pożegnanie.