RADA RODZICÓW

Rada Rodziców

 

          Skład Rady Rodziców:
 
1. Elżbieta Grabarczyk - przewodnicząca
2. Paweł Mańka - zastępca przewodniczącego
3. Ewa Konieczna - sekretarz
4. Katarzyna Kowalska - skarbnik
5. Sylwia Ługowska - członek
 
         Komisja Rewizyjna:
 
1. Irena Szubska
2. Anna Drożdżyńska
3. Anna Kurp
 

Zachęcamy do dokonywania wpłat na Radę Rodziców. Pieniądze jak co roku przeznaczone są na przejazdy dzieci na konkursy i zawody sportowe, na zakup nagród w konkursach organizowanych przez szkołę, spotkania autorskie, pasowanie na czytelnika, finansowanie imprez szkolnych itp. (wszystkie rozliczenia do wglądu dla rodziców).

Wysokość składki to 40 zł. W przypadku więcej niż jedno dziecko w rodzinie – płaci najstarsze, a pozostali zostają zwolnieni z opłat.

Wpłat dokonywać można:

- gotówką u wychowawców klas

- przelewem na rachunek bankowy:

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika   w Złoczewie

ul. Burzenińska 4 98-270 Złoczew

nr konta 56 9256 0004 0040 5616 2000 0010

tytuł wpłaty „Imię i nazwisko dziecka i klasa np. JAN KOWALSKI, KLASA I c”

Po dokonaniu wpłaty należy poinformować wychowawcę o terminie wykonania przelewu, ewentualnie przedstawić potwierdzenie.

 

                                                                                                                                               Zarząd Rady Rodziców