SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski

 

 

 

Funkcja

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Przewodniczący

Maciej Ludziejewski

Ewa Ławniczek

Z-ca przewodniczącego

Karolina Kamas

Kinga Kamas

Fotograf

Julia Kopeć, Kaja Ciach, Michalina Kozak

Kronikarz

Agata Lebiedzińska

Koordynator sekcji porządkowej

Angelika Michalska

Dziennikarz, redaktor

Kinga Załęcka, Natalia Nowicka

Julia Macurek, Karolina Piesyk, Dominika Domańska

Sprzęt

Kacper Kosek

Sebastian Siedlecki, Hubert Woźniak, Jakub Bak

Sekretarz

Angelika Szala

 

Opiekunowie

Opiekunowie starszych klas

Jarosław Furmańczyk

Mariusz Pałka

Opiekun młodszych klas

Anna Grzelak- Barszczyk

Józef Owczarek